Рисувани шалове

Рисуван Шал - Синя Магия
Рисуван Шал - Зелени Цветя
Рисуван Шал - Сини Цветя
Шал-рисувана коприна „Нежен Полъх“-2
Шал-рисувана коприна "Нежен Полъх"
Рисуван Шал